Hasil Karya Unaisah Kelas Little Genius

By | August 18, 2021

Unaisah berusia 11 tahun. Unaisah mengikuti kelas Little Genius dengan tema studi kasus Dentuman Misterius di Gunung Merapi. Unaisah membuat karya seni dengan menggunakan bahan kertas gambar, plastik, cat air, dan garam.

Bagikan